Aplikace Akeso eTriáž

Tuto aplikaci bohužel nelze ve Vašem prohlížeči použít

Tato aplikace vyžaduje prohlížeč s aktivní podporou technologie Web Storage API

 

Aplikace AKESO eTriáž


Pro příchozí na PCR a AG testy: V případě, že přicházíte pouze na odběrový PCR či AG test, není nutné formulář eTriáže vyplňovat.
Vítejte v aplikaci Akeso eTriáž, pomocí které urychlíte, v souvislosti s opatřeními přijatými v důsledku onemocnění COVID-19, Váš průchod do nemocnice.
Pro využití této aplikace potřebujete buď chytrý telefon, který si s sebou vezmete do nemocnice, anebo z Vašeho zařízení dostupnou tiskárnu, na níž si vytisknete shromážděná data ve strojovém formátu.
Jdete-li do nemocnice jako doprovod či s doprovodem, je nutné vyplnit formulář aplikace pro každého zvlášť.
Zadaná data i vygenerovaná zpráva mají omezenou platnost do konce druhého dne následujícího po dni, ve kterém bylo započato vyplňování formuláře (tj. nejméně 48, nejvíce 72 hodin).

Jak aplikace funguje

 1. Vyplníte formulář
 2. Zkontrolujete správnost zadaných dat
 3. Necháte vygenerovat zprávu obsahující tzv. QR kód
 4. Vygenerovanou zprávu dodáte personálu u vstupu do nemocnice, a to těmito způsoby:
  • přinesete svůj chytrý telefon a na displeji zobrazíte vygenerovaný QR kód;
  • vygenerovanou zprávu vytisknete a u vstupu předložíte výtisk.
  Personál na základě obdržených údajů vyhodnotí Váš případ, co se týče podmínek vstupu.

Jak aplikace nakládá s osobními údaji

 • Webová aplikace neukládá žádné, do formuláře zadané údaje na server. S údaji je pracováno na straně návštěvníka, tj. zpracování údajů provádí webový prohlížeč. Na server jsou ukládány pouze běžně zaznamenávané údaje pro podporu provozu - IP adresa návštěvníka, seznam navštívených stránek včetně času a případné informace o vzniklých chybách.
 • Informace o pacientovi a jeho udaném stavu, obsažené ve výstupní zprávě, se do nemocničního informačního systému dlouhodobě ukládají v okamžiku načtení výstupní zprávy do přístrojového zařízení u vstupu do nemocnice.

Máte rozpracované vyplňování formuláře

Máte k dispozici generovanou zprávu

Ústředna:  311 745 111